Ambasada Niemiec w Polsce

Ambasada Niemiec w Polsce
Ambasada Niemiec w Polsce

Placówka: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Kierownik placówki: Dr Arndt Freytag von Loringhoven
Stanowisko kierownika placówki: Ambasador, Prezydent Federalny
Adres ambasady Niemiec w Polsce: Jazdów 12/2, 00-467 Warszawa
Telefon ambasady Niemiec w Polsce: + 48 22 584 17 00
Telefon dyżurny ambasady Niemiec w Polsce: +48 604 836 590
Adres e-mail: formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej
Strona internetowa ambasady Niemiec w Polsce: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-1-die-botschaft

Placówka: Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku
Kierownik placówki: Cornelia Pieper
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Generalny
Adres: al. Zwycięstwa 23, 80-219 Gdańsk
Telefon: +48 58 340 65 00
Telefon dyżurny: +48 605 682 347 (w języku niemieckim),+ 48 604 836 590 (w języku polskim)
Adres e-mail: info@danz.diplo.de
Strona internetowa: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-4-gk-danzig

Placówka: Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
Kierownik placówki: Hans Jörg Neumann
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Generalny
Adres: ul. Podwale 76, 50-449 Wrocław
Telefon: + 71 377 27 00
Telefon dyżurny: +48 604 836 590
Adres e-mail: info@breuslau.diplo.de
Strona internetowa: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-2-gk-breslau

Placówka: Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie
Kierownik placówki: dr Michael Groß
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Generalny
Adres: ul. Stolarska 7, 31-043 Kraków
Telefon: +48 12 424 30 00
Telefon dyżurny: +48605 682 347
Adres e-mail: info@krakau.diplo.de
Strona internetowa: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-3-gk-krakau

Placówka: Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu
Kierownik placówki: Birgit Fisel-Rösle
Stanowisko kierownika placówki: konsul
Adres: ul. Strzelców Bytomskich 11, 45-084 Opole
Telefon: +48 77 423 27 20
Telefon dyżurny: +48 605 682 347 (w języku niemieckim), + 48 604 836 590 (w języku polskim)
Adres e-mail: info@oppeln.diplo.de
Strona internetowa: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-5-gk-oppeln

Placówka: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Bydgoszczy
Kierownik placówki: dr Jarosław Włodzimierz Kuropatwiński
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Honorowy
Adres: ul. Dworcowa 19, 85-009 Bydgoszcz
Telefon: +48 52 349 30 59
Adres e-mail: bromberg@hk-diplo.de
Strona internetowa: http://legeartis-mkl.pl/pl/konsul-honorowy/

Zobacz też: Noclegi w Berlinie

Placówka: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Gliwicach
Kierownik placówki: dr Marcin Tyslik
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Honorowy
Adres: ul. Joachima Lelewela 3/2, 44-100 Gliwice
Telefon: +48 32 279 40 16
Adres e-mail: gleiwitz@hk-diplo.de
Strona internetowa: https://www.facebook.com/Konsul-Honorowy-Republiki-Federalnej-Niemiec-w-Gliwicach-112534893559420/

Placówka: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Kielcach
Kierownik placówki: dr Andrzej Waldemar Mochoń
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Honorowy
Adres: ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
Telefon: +48 41 365 13 26
Adres e-mail: kielce@hk-diplo.de
Strona internetowa: http://www.um.kielce.pl/wspolpraca_z_zagranica/placowki-dyplomatyczne-w-kielcach/

Placówka: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie
Kierownik placówki: prof. dr Andrzej Roman Kidyba
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Honorowy
Adres: Rynek 7, 20-111 Lublin
Telefon: +48 81 528 53 02
Adres e-mail: lublin@hk-diplo.de

Placówka: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Łodzi
Kierownik placówki: Ewa Goczek
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Honorowy
Adres: ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź
Telefon: +48 42 239 77 77
Adres e-mail: lodz@hk-diplo.de
Strona internetowa: https://www.lodzkie.eu/page/655,konsulaty-honorowe-w-wojewodztwie-lodzkim.html?id=170

Placówka: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Olsztynie
Kierownik placówki: Wojciech Paweł Wrzecionkowski
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Honorowy
Adres: ul. Warmińska 14/20, 10-545 Olsztyn
Telefon: +48 89 527 70 90
Adres e-mail: allenstein@hk-diplo.de
Strona internetowa: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-4-gk-danzig/01-gk/gk-hk-danzig/489174

Placówka: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu
Kierownik placówki: Christoph Ralf Garschynski
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Honorowy
Adres:  ul. Iłłakowiczówny 11, 60-789 Poznań
Telefon: +48 618 50 19 26
Adres e-mail: posen@hk-diplo.de
Strona internetowa: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-2-gk-breslau/02-adresse/hk-adressliste/482702?openAccordionId=item-482780-0-panel

Placówka: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie
Kierownik placówki: dr Agnieszka Buk
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Honorowy
Adres: ul. Podwisłocze 22a, 35-309 Rzeszów
Telefon: +48 790 490 048
Adres e-mail: rzeszow@hk-diplo.de
Strona internetowa: https://www.erzeszow.pl/508-wspolpraca-miedzynarodowa/7378-honorowy-konsulat-niemiec-w-rzeszowie.html

Placówka: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecienie
Kierownik placówki: Mariusz Majkut
Stanowisko kierownika placówki: Konsul Honorowy
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 62-600 Szczecin
Telefon: +48 91 45 09 900
Adres e-mail: stettin@hk-diplo.de
Strona internetowa: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-4-gk-danzig/01-gk/gk-hk-danzig/489174

Dodaj opinie na forum